Voorwaarden

Voorwaarden Diensten Katwijk-Events

Indien Katwijk-Events wordt ingehuurd om een evenement te plannen in samenwerking met workshophouders, is er sprake van goede afspraken wat betreft ontbindende factoren die alleen van toepassing zijn bij gebrek aan aantoonbare financiële problemen of middelen of voortdurend aan te tonen onvrede. Zo ook bij het niet nakomen van afspraken van beide kanten. Afspraken die gemaakt zijn, worden door beide partijen ondertekend en nageleefd. Afspraken over leeftijd, tijdsduur, inkoop materialen en winstdeling zijn schriftelijk overeengekomen.

Indien er sprake is van slechte weersomstandigheden en de workshop kan niet plaatsvinden in de omgeving van de werkelijke afgesproken plek, wordt gezocht naar een alternatief of verzet in overleg naar een ander tijdstip. Bij afgelasting vanwege ziekte wordt er gestreefd een vervanger te zoeken, of een andere datum wordt in samenspraak afgesproken. Kosten die Katwijk-Events heeft gemaakt voor de inkoop van materialen en vaste lasten blijven ten alle tijden staan. De uitbetaling van de workshophouder wordt opgeschort of terugbetaald, indien men samen niet tot een nieuwe datum kan komen.

Katwijk-Events is niet aansprakelijk voor enig letsel, schade of diefstal aan kleding, lichaamsdelen of ander letsel tijdens een workshop.

Katwijk-Events maakt gebruik van social media kanalen. Katwijk-Events behoudt zich het recht voor om prijzen, tijden evenementen en materiaalgebruik te wijzigen. Ook is Katwijk-Events niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden op de website of andere social media kanalen. Katwijk-Events behoudt zich het recht voor foutieve benoemingen, druk- en schrijffouten.

Betaling dient te geschieden zoals op de factuur wordt aangegeven. Katwijk-Events behoudt anders het recht de boeking ongedaan te maken zonder eventuele kosten voor Katwijk-Events. Indien er sprake is van reeds gemaakte kosten, dan kan Katwijk-Events deze verhalen op de klant.

Het gebruik van materialen tijdens een workshop is geheel op eigen risico van de klant.

Gebruikelijke voorwaarden : Indien een reeds gemaakte reservering 3 weken van tevoren wordt geannuleerd , behoudt Katwijk-Events het recht 50 procent van het gefactureerde bedrag in rekening te brengen bij de klant. Indien het 2 weken van tevoren is, is dit 100 procent.

Tijdelijke voorwaarden ivm uitbraak Corona Virus : Helaas is het niet mogelijk om uw bestelling te annuleren.
De maatregelen die de regering heeft genomen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus hebben zodanige impact op onze bedrijfsvoering dat het niet mogelijk is om een bestelling te annuleren.

Dit alles geldt voor alle workshops en activiteiten van Katwijk-Events